Thông báo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai kết luận của thường trực HĐTS – GHPGVN

Ngày đăng: 29/03/2019
Đăng bởi: Minh Triết

GIÁO HỘI PGVN TỈNH QUẢNG NINH
BAN TRỊ SỰ
————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
NỘI DUNG CUỘC HỌP BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NINH
(Phiên họp bất thường ngày 29 tháng 3 năm 2019)

———————

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp bất thường giải quyết tình hình tại chùa Ba Vàng sau khi có kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Dự buổi làm việc có đại diện Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh và Đại đức Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng.

Tại buổi làm việc, Ban Trị sự đã tiến hành những nội dung sau:

  1. Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh báo cáo diễn biến tình hình tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí và phương án xử lý vụ việc mà báo chí nêu về nghi lễ “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng, tình hình sau khi có kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
  2. Đại diện Ban Trị sự đọc thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN “về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng”, trao tận tay thông báo kết luận cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh và đại diện Tăng chúng chùa Ba Vàng.
  3. Các đại biểu tham gia cuộc họp đã phát biểu ý kiến trên tinh thần nghiêm túc phê phán, góp ý xây dựng với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, đề nghị Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chấm dứt việc thực hiện nghi lễ “thỉnh vong”, “giải oan gia trái chủ” và các nghi lễ, hình thức tu tập không phù hợp với giáo lý Đạo Phật và các quy định khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tu tập, sinh hoạt hài hòa với Tăng Ni cả nước.
  4. Hội nghị đồng thuận với kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trong đó có chức vụ: Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Uông Bí.
  5. Sự việc diễn ra tại chùa Ba Vàng là tiếng chuông cảnh tỉnh tới toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong việc hoạt động Phật sự điều hành quản lý tại các cơ sở tự viện. Đề nghị Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng nhanh chóng ổn định tình hình tu tập; Tăng Ni, Phật tử các cơ sở tự viện Phật giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tích cực hoạt động Phật sự, tu học theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Tỉnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại Phật pháp, lợi dụng tình hình để phục vụ lợi ích không chính đáng.
  6. Đại đức Thích Trúc Thái Minh và đại diện Tăng chúng chùa Ba Vàng đã thành tâm hành lễ sám hối trước Chư Tôn Đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, phát nguyện hành lễ sám hối theo sự giáo giới của Thượng tọa Thích Thanh Quyết trong 49 ngày tại chùa Ba Vàng, cầu thỉnh sự giám sát và chứng minh của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; thỉnh nguyện sự cần cầu sám hối đại Tăng lên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Chư Tôn Đức cho phép và gửi lời xin lỗi chân thành tới các cấp, các ngành, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ, nhân dân đặc biệt là phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí cả nước.
  7. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã trang nghiêm giáo giới; Thượng tọa Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tác pháp yết ma và chứng minh nghi lễ sám hối cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Nơi nhận:
– Hội đồng trị sự TW GHPGVN (để b/c);
– Ủy ban nhân dân tỉnh QN (để b/c);
– Ban Dân Vận Tỉnh ủy tỉnh QN;
– Ủy ban MTTQ tỉnh QN;
– Ban Tôn giáo tỉnh QN;
– Phòng PA 02 – Công an tỉnh QN;
– Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố;
– Trụ trì các tự viện trong tỉnh QN ;
– Lưu Vp.

TM.BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

    Thượng tọa Thích Thanh Quyết