[Video] TT. Thích Trí Chơn chia sẻ đề tài “Năm Tân Sửu Chiêm Nghiệm Lại Lời Phật Dạy”

Related posts: [Video] HOẰNG PHÁP ONLINE: TT. THÍCH TRÍ CHƠN chia sẻ đề tài “CÁI NHÌN QUA MỘT CHUYẾN TỪ THIỆN” Phần 2 [Video] Hoằng Pháp Online: NS.TN Đồng Hòa chia sẻ pháp thoại: “Ý NGHĨA LỄ CẦU AN THEO KINH THIỆN SINH” [Video] Hoằng Pháp Online: “Những điều nên biết khi làm Từ thiện … Đọc tiếp [Video] TT. Thích Trí Chơn chia sẻ đề tài “Năm Tân Sửu Chiêm Nghiệm Lại Lời Phật Dạy”