BẢN TIN PHẬT SỰ 20H CUỐI TUẦN 27 NGÀY 12/07/2020

Ngày đăng: 12/07/2020
Đăng bởi: Chí Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H CUỐI TUẦN 27 NGÀY 12/07/2020

1. TP. HCM: TỌA ĐÀM THẨM ĐỊNH KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY CỦA GHPGVN
2. HÀ NỘI: VĂN PHÒNG HĐTS TƯ GHPGVN TIẾP ĐOÀN GIÁM SÁT ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG
3. BÌNH PHƯỚC: TRANG NGHIÊM LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG CHÙA TỈNH HỘI
4. HÀ NỘI: LỄ VINH DANH CON CHÁU VUA HÙNG TOÀN CẦU 2020
5. HÀ NỘI: HỌP BÀN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
6. TP. HCM: CHÙA THIÊN TÔN ĐÓN MỪNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
7. TP. HCM: ĐẠO TRÀNG BÁT QUAN TRAI TỔ ĐÌNH PHỔ QUANG SỚT BÁT CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG