BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 01/06/2020

Ngày đăng: 01/06/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 01/06/2020

  1. BẾN TRE: KỲ THI KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TẠI TUYỂN PHẬT TRƯỜNG ĐẠI GIỚI ĐÀN HIỂN PHÁP
  2. QUẢNG NAM: BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PG TỈNH THĂM VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI KHU CÁCH LY THUỘC SƯ ĐOÀN 315
  3. LÂM ĐỒNG: CHÙA GIÁC HẢI LONG TRỌNG TỔ CHỨC KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ
  4. HÀ NỘI: NGÀY TU AN LẠC THÁNG TƯ NHUẬN TẠI CHÙA BẰNG
  5. TP.HCM: KHÓA TU “ BÚP SEN TỪ BI ” TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
  6. HÀ NỘI: ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CHÙA BỒ ĐỀ
  7. TIỀN GIANG: CHÙA SẮC TỨ LONG AN TỔ CHỨC LỄ TẮM PHẬT VÀ TẶNG QUÀ ĐẾN NGƯỜI KHIẾM THỊ
  8. LONG AN: KHÁNH THÀNH CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ TRAO HỌC BỔNG ĐẾN HỌC SINH HIẾU HỌC

BANR TIN