BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 01/08/2020

Ngày đăng: 01/08/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 01/08/2020

1. BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG THĂM VÀ CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ CÁC TỈNH MIỀN TÂY
2. THÁI BÌNH: BTS PG TỈNH THĂM VÀ CHÚC MỪNG BAN TÔN GIÁO NHÂN KỶ NIỆM 65 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
3. LONG AN: BTS PHẬT GIÁO TỈNH MỞ PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
4. CẦN THƠ: TẠM HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN TÂM
5. TIỀN GIANG: TT. THÍCH MINH NHẪN THUYẾT GIẢNG VỀ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP THỜI ĐẠI MỚI” ĐẾN TĂNG NI HÀNH GIẢ AN CƯ