BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 03/07/2020

Ngày đăng: 03/07/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 03/07/2020

  1. THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
  2. QUẢNG NAM: LỄ HÚY NHẬT THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH LẦN THỨ 12
  3. HÀ NỘI: LỄ NHẬP KIM QUAN NI TRƯỞNG THÍCH NỮ ĐÀM NHÂM
  4. BÌNH THUẬN: TRANG NGHIÊM LỄ CHUNG THẤT CỐ TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH TRỪNG KHIẾT
  5. ĐỒNG NAI: BTS PHẬT GIÁO TỈNH THĂM VÀ CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ HUYỆN NHƠN TRẠCH
  6. KIÊN GIANG: TT. THÍCH THIỆN NHỰT THUYẾT GIẢNG TẠI TRƯỜNG HẠ NI CHÙA BỬU SƠN