BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 07/07/2020

Ngày đăng: 07/07/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 07/07/2020:
1. BÌNH PHƯỚC: TRANG NGHIÊM LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG CHÙA TỈNH HỘI
2. TP. HCM: CHÙA THIÊN TÔN ĐÓN MỪNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
3. TP.HCM: CHÙA CANDARANSI TỔ CHỨC LỄ DÂNG Y TẮM MƯA
4. TP.HCM: 29 HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẬT HỌC
5. BÌNH THUẬN: KHÓA TU BÁT QUAN TRAI TẠI CHÙA VẠN THIỆN
6. TP.HCM: QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI CHÙA ẤN QUANG QUẬN 10
7. CHÙA MINH ĐẠO TRAO TẶNG CƠM TỪ THIỆN ĐẾN BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN