BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 09/10/2019

Ngày đăng: 09/10/2019
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 09/10/2019

1 – HÀ NỘI: NGÀY THỨ BA CỦA PHÁP HỘI DƯỢC SƯ TẠI CHÙA BẰNG (LINH TIÊN TỰ)

2 – SÓC TRĂNG: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ QUÝ 3 NĂM 2019

3 – TP.HCM: HỆ PHÁI NAM TÔNG KINH CÓ BUỔI SINH HOẠT AN CƯ ĐẦU TIÊN

4 – BẮC KẠN: BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÀM VIỆC CÙNG LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

5 – BR-VT: NGÀY THỨ 7 KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ 29

6 – THÁI NGUYÊN: PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO HÀN QUỐC PHỐI KẾT HỢP VỚI BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH LÀM TỪ THIỆN

7 – HẢI PHÒNG: CHÙA HANG TRAO 500 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON