BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 10/07/2020

Ngày đăng: 10/07/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 10/07/2020

  1. HCM: KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
  2. HẢI PHÒNG: BAN TÔN GIÁO THÀNH PHỐ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO TẠI CÁC TRƯỜNG HẠ
  3. TRÀ VINH: BTS PHẬT GIÁO HUYỆN CÀN LONG SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ VÀ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA LONG THẠNH
  4. QUẢNG NGÃI: LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ PHỤNG TỐNG KIM QUAN HT. THÍCH TRỪNG THANH
  5. QUẢNG NAM: LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH HẠNH QUẢNG