BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 10/10/2019

Ngày đăng: 10/10/2019
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 10/10/2019

1 – TP.HCM: TRANG NGHIÊM LỄ HIỆP KỴ SONG THÂN VIỆN CHỦ CHÙA MINH ĐẠO

2 – TP.HCM: LỄ TIỂU TƯỜNG HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ VÀ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT ĐÀ, QUẬN TÂN BÌNH

3 – SÓC TRĂNG: CHÙA QUAN ÂM LINH ỨNG TỔ CHỨC LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

4 – HÀ NỘI: NGÀY THỨ 4 CỦA PHÁP HỘI DƯỢC SƯ

5 – BÀ RỊA VŨNG TÀU: BẾ MẠC KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ LẦN THỨ 29