BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14-02-2020

Ngày đăng: 14/02/2020
Đăng bởi: Ngọc

CHƯƠNG TRÌNH “ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY”

 (Ngày 14 tháng 2 năm 2020)

  1. TIỀN GIANG: BTS HUYỆN CHỢ GẠO TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM
  2. HCM: CHÙA PHƯỚC ÂN LÀM LỄ BẾ ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU
  3. HỒ CHÍ MINH: TU VIỆN NHƯ GIÁC TỔ CHỨC KHÓA TU PHẬT DƯỢC SƯ TRÌ TỤNG MỘT TRIỆU BIẾN CHÚ DƯỢC SƯ
  4. TIỀN GIANG: CHÙA KIM THIỀN TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  5. BẾN TRE: BTS GHPGVN HUYỆN CHỢ LÁCH TRAO TẶNG NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO BÀ CON
  1. THÍCH TRÍ CHƠN CHIA SẺ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA