BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 30/8/2019

Ngày đăng: 30/08/2019
Đăng bởi: Ngọc

 

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 30-8-2019

1 – TP HCM: CHÙA PHỔ MINH TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 40 CỐ HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN

2 – TIỀN GIANG: LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 32 CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐẠT HƯƠNG TẠI CHÙA LINH PHONG

3 – BẾN TRE: TỊNH XÁ NGỌC THUẬN DÂNG PHÁP Y CA SA NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU PL. 2563

4 – BÌNH DƯƠNG: ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NƠI CHÙA PHÁP ÂM

5 – BẾN TRE: CHÙA THIÊN THỌ, HUYỆN BÌNH ĐẠI TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU

6 – TIỀN GIANG: CHÙA VẠN LƯƠNG TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL.2563

7 – SÓC TRĂNG: THIỀN VIỆN PHẬT CHÂU TỔ CHỨC LỄ VU LAN VÀ PHÁT QUÀ CHO BÀ CON

8 – KIÊN GIANG: CHÙA PHẬT QUANG PHÁT QUÀ TẠI XÃ PHI THÔNG, TP. RẠCH GIÁ

9 – KIÊN GIANG: CHÙA PHƯỚC LIÊN TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

10 – KIÊN GIANG: TỊNH XÁ NGỌC HƯNG TẶNG QUÀ CHO BÀ CON BỊ ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI

11 – KIÊN GIANG: TỊNH XÁ NGỌC SƠN TẶNG QUÀ CHO BÀ CON TẠI HUYỆN BIÊN GIỚI GIANG THÀNH

12 – TIỀN GIANG: CHÙA DƯ KHÁNH TRAO TẶNG 400 PHẦN QUÀ VU LAN ĐẾN BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

13 – CÀ MAU: CHÙA VẠN PHƯỚC TẶNG QUÀ VÀ XE ĐẠP