BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/10/2020

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/10/2020 1. THÔNG BẠCH CỦA TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI VỀ VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT CÁC TỈNH MIỀN TRUNG 2. TP. HCM: CÁC HOẠT ĐỘNG NGHI LỄ TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG 3. HÀ NỘI: HỌP TRÙ BỊ CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KHOA HỌC … Đọc tiếp BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/10/2020