BẢN TIN PHẬT SỰ CUỐI TUẦN 12 NGÀY 29/03/2020

Ngày đăng: 29/03/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ CUỐI TUẦN 12 NGÀY 29/03/2020

  1. HCM: TƯỞNG NIỆM HÚY KỴ LẦN THỨ 36 TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH TRÍ THỦ – ĐỆ NHẤT CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN
  2. HCM: PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC ỦNG HỘ NHÂN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HẠN MẶN VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
  3. HỌC VIỆN PGVN TẠI HÀ NỘI TIẾP TỤC CHO TĂNG, NI SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID- 19
  4. LONG AN: BAN TRỊ SỰ TỈNH THÔNG BÁO TẠM DỪNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI
  5. THÁI BÌNH: BTS PHẬT GIÁO TỈNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
  6. NINH BÌNH: PHẬT GIÁO TỈNH ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
  7. KIÊN GIANG: BAN TỪ THIỆN TP.HCM TRAO TẶNG BỒN NƯỚC, KHẨU TRANG ĐẾN BÀ CON BỊ ẢNH HƯỞNG HẠN MẶN VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG, DỊCH COVID 19