Bình Thuận: Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận thăm Trường hạ tịnh xá Ngọc Vân

Ngày đăng: 16/07/2019
Đăng bởi: Phật Sự Online

 

PSO – Ngày 13/07/2019 (nhằm ngày 11/6 kỷ Hợi) Trường hạ tịnh xá Ngọc Vân vô cùng vinh dự thành kính cung đón Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận đã quang lâm thăm viếng và cúng dường Trường hạ.

Trưởng đoàn là Ni trưởng Thích Nữ Như Hạnh – Chứng minh  Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận; cùng đi với đoàn còn có Ni sư Thích Nữ Diệu Minh – Phó Ban thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận; Sư Dung Liên – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận và chư Tôn Đức trong Phân ban Ni giới tỉnh cùng với chư Phật tử đến thăm trường hạ.

Để đáp lại đạo tình cao quý của quý Ni trưởng, Ni sư trong Phân ban Ni giới, Ni Sư Viên Liên đại diện quý Ni trưởng Ban Chức sự trường hạ có đôi lời cảm tạ, tri ân Chư Tôn đức Ni của phái đoàn và tán thán công đức quý Phật tử: 

“Hạnh phúc thay! Sáng hôm nay trời xanh mây trắng, nắng vàng, tại hạ trường Tịnh xá Ngọc Vân chúng con hữu phước được Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận quang lâm thăm viếng và đón nhận những lời vàng ngọc của quý Ngài đã truyền trao, sách tấn cho chư hành giả an cư của chúng con trong mùa hạ năm nay”.

Duyên lành  quy tụ về đây

Tấn tu đạo nghiệp trong mùa an cư

Pháp tu pháp học pháp hành

Phân ban Ni giới chứng minh hạ trường

Về đây thắm đượm duyên lành

Về đây sum họp đạo tình bao la

Muôn phương đoàn tụ một nhà

An cư tu học tịnh thanh  

Đèn tâm tỏ rạng, báu trân sẵn nhà.

Nguyện xin Tam bảo chứng tri

Chúng con tinh tấn tu trì tiến lên.

Xin chứng nhận lòng thành Phật tử

Lễ cúng dường tứ sự kính dâng.

Chúc tất cả gia đình quý quyến

Đồng phát tâm đồng nguyện tu hành.

Trì trai giữ giới phóng sanh

Phước duyên đầy đủ thân tâm nhẹ nhàng.

Ân triêm phước đức vẹn toàn.

Sống lâu sắc tốt hỷ hoan tinh thần”.

Sau lời tri ân của Ni sư Viên Liên, Ni Trưởng Hiện Liên – Thiền chủ trường hạ chúc phúc cho đoàn:

Kỉnh nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn Đức Phân ban Ni giới tỉnh nhà pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, bồ đề quả mãn, để hướng dẫn Ni giới tỉnh Bình Thuận được trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc.

Thân chúc quý Phật tử bồ đề tâm kiên cố, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ trí tuệ, sống tốt đạo đẹp đời.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

 

The post Bình Thuận: Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận thăm Trường hạ tịnh xá Ngọc Vân appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.