Văn bản Giáo hội

Công Văn: V/v tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số: 106/CV-HĐTSV/v tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Trung ương Giáo hội kêu gọi ủng hộ chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ

PSO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa phổ biến Công văn số 94/HĐTS-VP1 kêu gọi ủng hộ chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ trước làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 hiện nay...

Công Văn: V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số: 87/HĐTS-VP1 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các chùa, cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay. CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————-Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2021 CÁO PHÓ – Ban Thường trực...

Công văn: V/v Vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------- Số: 82/HĐTS-VP1 V/v vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. CỘNG HOÀ...

Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ GHPGVN viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------------------   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2021   CÁO PHÓ - Ban Thường trực...

Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Từ Hương tân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2021   CÁO PHÓ Ban Thường trực...

Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Trung ương GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------------- THƯ CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar,...

Thông bạch: Tổ chức An cư Kết hạ – Phật lịch 2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------------- Số : 128/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2021  THÔNG BẠCH Tổ chức An cư Kết...

Thông bạch: Về việc Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số : 69/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021 THÔNG BẠCH Về việc Hướng dẫn tổ chức Đại...

Bài Viết Mới

Kiên Giang: Hội từ thiện Nhân Ái ủng hộ xây dựng Cổng, Cột cờ và SaLa Sóc Suông

PSO - Sáng ngày 08/5/2021 (nhằm ngày 27/3 năm Tân Sửu), Hội từ thiện Nhân ái TP. Rạch Giá...

Công Văn: V/v tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số: 106/CV-HĐTSV/v tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn...

TP. HCM: Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X suy cử TT.Thích Minh Bảo đảm nhiệm Trưởng ban.

Đại hội đại biểu Phật giáo quận 4 lần thứ X được tổ chức trang trọng tại chùa Long Bửu (số 183/36A Khánh Hội,...

Bộ Nội vụ – Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu các tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

PSO - Hôm qua, ngày 7/5/2021, ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã...