Danh sách Mạnh thường quân hỗ trợ chương trình “An Cư Lạc Nghiệp”

Ngày đăng: 20/10/2020
Đăng bởi: Tích Trí

Danh sách Mạnh thường quân hỗ trợ chương trình “An Cư Lạc Nghiệp”

STT Họ & tên Số tiền ủng hộ
1 Nguyen Huu Toan 3.000.000 đ
2 23/09/2020 20:21
Ho tro chuong trinh An Cu Lac Nghiep FT20268161119360 CKN 774597
200.000 đ
3 26/09/2020 18:13
Ho tro chuong trinh an cu lac nghiep FT20270775740461 CKN 505741
2.000.000 đ
4 Dummy Em Tran 500.000 đ
5 Thu Tuyet 1.000.000 đ
6 Pham Thi Tam 60.000.000 đ