Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Những bước chân thiền dưới ánh đèn đêm

Ngày đăng: 05/12/2019
Đăng bởi: Phật Sự Online

Trong một ngày tu học của các hành giả của Khóa tu ngoài các thời: thiền tọa, học pháp, trì bình… thì chư Tôn đức của Khóa tu Hệ phái còn có thời thiền hành.

Trong thời khóa thiền hành, chư hành giả thực hiện việc di chuyển một cách nhẹ nhàng khiến cho toàn thân tâm trí đưa về một trạng thái an lạc. Điều đặc biệt hơn là những bước chân của chư Tôn đức lướt nhẹ trong đêm tối, khiến cho các Phật tử về hộ trì Khóa tu đều cảm thấy thật an lạc mà muốn hướng theo để tu học.

Minh Thiện – Thiện Dưỡng

 

 

 

 

The post Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Những bước chân thiền dưới ánh đèn đêm appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.