(Live) Toàn Cảnh Hội Thảo Hoằng Pháp và Hoằng Pháp Viên 2019 tại Đà Lạt – Lâm Đồng

Ngày đăng: 04/12/2019
Đăng bởi: Phương Anh

Lễ bế mạc Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019 tại hội trường Khách sạn Bavico, TP. Đà Lạt

Trực tiếp: Lễ bế mạc Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019 tại Chùa Linh Sơn, TP. Đà Lạt

–  Sáng 4/12/2019 Tọa Đàm trả lời câu hỏi giải đáp thắc mắc tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Tọa đàm tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, Đà Lạt, Lâm Đồng

–  Sáng 4/12/2019 TT. Thượng Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Thượng Tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt

–  Sáng 4/12/2019 TT. Thượng Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt

Lâm Đồng: Hoạt động sáng ngày thứ 3 khóa tập huấn Hoằng pháp viên năm 2019

–  Chiều 3/12/2019 Chính thức Bế mạc Hội Thảo Hoằng Pháp 2019

Lâm Đồng: Hội thảo Hoằng pháp năm 2019 đã chính thức bế mạc

Lâm Đồng: Ngày thứ 2 Khóa tập huấn Hoằng Pháp Viên năm 2019

Lâm Đồng: Phiên Hội thảo ngày thứ 3 “Sứ mệnh Hoằng pháp trong thời đại phát triển”

–  Chiều 2/12/2019 HT. THÍCH HUỆ PHƯỚC thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Hòa thượng Thích Huệ Phước thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt

–  Chiều 2/12/2019 TT. THÍCH ĐỨC LỢI thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Thượng tọa Thích Đức Lợi thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn,TP. Đà Lạt


–  Sáng 2/12/2019 HT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Hòa thượng Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn,TP. Đà Lạt


–  Sáng 2/12/2019 TT. Thích Tâm Thuần thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: TT. Thích Tâm Thuần thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt


–  Sáng 2/12/2019 Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt

 


–  Chiều 1/12/2019 Hội thảo Hoằng Pháp chính thức bắt đầu tại 3 hội trường lớn 

Lâm Đồng: Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện”

Lâm Đồng: Tọa đàm “Xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện”

Lâm Đồng: Tọa đàm “Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện”

VIDEO CÁC BÀI THAM LUẬN

  • HỘI TRƯỜNG CHÙA LINH SƠN

–  Tham luận của TT. Thích Nhật Từ

[Video] Hội Thảo Hoằng Pháp 2019: TT.TS THÍCH NHẬT TỪ phát biểu tham luận

–  Tham luận của TS. Bùi Hữu Dược

 

–  Tham luận của ĐĐ. Thích Vạn Trí

[Video] Hội Thảo Hoằng Pháp 2019: Đại Đức THÍCH VẠN TRÍ phát biểu tham luận

–  Tham luận của TS. Dương Hoàng Lộc

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | TS.DƯƠNG HOÀNG LỘC phát biểu Tham Luận

 

  • HỘI TRƯỜNG KS BAVICO: “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện”.

[Video] Lâm Đồng: Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện”

–  Tham luận của TT. Thích Minh Vũ

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 TT. Thích Minh Vũ phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của NS. TN Huệ Đức

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | Ni Sư Thích Nữ Huệ Đức phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của TT Thích Đức Trường

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 TT.Thích Đức Trường phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của ĐĐ. Thích Trí Huệ

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 ĐĐ.TS Thích Trí Huệ phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của Đại diện Phân ban Ni Giới tỉnh Lâm Đồng

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | Phân ban Ni giới Phật giáo Lâm Đồng phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của TT. Thích Đức Trường

 

  • HỘI TRƯỜNG KS SÀI GÒN – ĐÀ LẠT: “Xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện”.

–  Tham luận của HT. Thích Minh Thiện

 

–  Tham luận của TT. Thích Phước Nghiêm

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | TT. THÍCH PHƯỚC NGHIÊM phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của NS. TN Hương Nhũ

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 NS Thích Nữ Hương Nhũ phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của ĐĐ. Thích Phước Minh

 

–  Tham luận của ĐĐ. Thích Đạo Tuệ

 

–  Tham luận của ĐĐ Thích Thanh Tâm

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | Đại đức Thích Thanh Tâm phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của HT. Thích Thanh Hùng

–  Tham luận của ĐĐ. Thích Trí Chơn

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 ĐĐ. Thích Trí Chơn phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của HT Thích Viên Giác

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | HT. Thích Viên Giác phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của TT Thích Giác Minh

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | ĐĐ. Thích Giác Minh phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của ĐĐ Thích Bảo Huỳnh

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | ĐĐ. Thích Bảo Huỳnh phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của ĐĐ Thích Phước Minh

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 ĐĐ.THÍCH PHƯỚC MINH phát biểu tham luận

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | Bài tham luận “Nhiệm vụ và nền tảng của vị giảng sư”

  • HỘI TRƯỜNG KS MƯỜNG THANH: “Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện”.

–  Tham luận của NS TN Phổ Tuệ

 

–  Tham luận của TT. Thích Minh Tâm

 

–  Tham luận của HT Thích Bửu Chánh

 

–  Tham luận của TT Thích VIên Như

 

–  Tham luận của TT TS Thích Tâm Như

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | ĐĐ. Thích Tâm Như phát biểu Tham Luận

–  Tham luận của ĐĐ Thích Pháp Đạo

 

–  Tham luận của ĐĐ Thích Chánh Đức

[Video] Hội thảo Hoằng Pháp – 2019 | ĐĐ. Thích Chánh Đức phát biểu Tham Luận

 


–  Ngày 1/12/2019 Những Hoạt Động Ngày Đầu của Khóa Hoằng Pháp Viên 2019 tại Lâm Đồng

Lâm Đồng: Những hoạt động thuyết giảng cho Hoằng pháp viên tại các tự viện trên TP. Đà Lạt

[Video] Lâm Đồng: Các hoạt động thuyết giảng cho Hoằng pháp viên Phật tử tại các tự viện trên địa bàn tỉnh

Lâm Đồng: Thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Minh Thiện tại chùa Linh Thứu

Lâm Đồng: HT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng cho Phật tử Tịnh xá Ngọc Tín

Lâm Đồng: Thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tuệ Quang

Lâm Đồng: Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Thiền viện Vạn Hạnh

[Video] Đại đức THÍCH TRÍ HUỆ thuyết giảng tại chùa Vạn Hạnh, TP.Đà Lạt

 


–  Trưa 1/12/2019 Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Thượng tọa Thích Đồng Thành thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP. Đà Lạt

 


–  Trưa 1/12/2019 Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt

 


–  Trưa 1/12/2019 Thượng tọa Thích Phước Nguyên thuyết giảng tại chùa Linh Sơn

Trực tiếp: Thượng tọa Thích Phước Nguyên thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên – Chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt

 


– Tối 1/12/2019 Lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Trực tiếp: Lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Lâm Đồng: Khai mạc Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên năm 2019

 


– Tối 30/11/2019 Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm Khai Pháp tại chùa Linh Sơn – Đà Lạt

Trực tiếp: Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử tại Chùa Linh Sơn – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại chùa Linh Sơn – Đà Lạt

 


– Chiều 30/11/2019 : Phiên Họp Trù Bị Hội Thảo

Lâm Đồng: Họp trù bị Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử

 


– Ngày 30/11/2019 :Theo chương trình hội thảo Hoằng Pháp và tập huấn Hoằng Pháp viên năm 2019 d Ban tổ chức Hội thảo đã long trọng đón tiếp các phái đoàn của Trung Ương Giáo Hội, ban thường trực ban Hoằng Pháp TƯ cùng Đại biểu các tỉnh thành về tham dự.

Lâm Đồng: Đón tiếp chư Tôn đức về tham dự Hội Thảo Hoằng Pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử 2019


– Trưa ngày 30/11/2019: Phát quà từ thiện 160 xe đạp cho học sinh ngheo hiếu học tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Trực tiếp Lâm Đồng: Phát quà từ thiện chào mừng Hội thảo Hoằng pháp và Hoằng Pháp viên Phật tử năm 2019

 


– Sáng ngày 30/11/2019: Công tác chuẩn bị

Lâm Đồng: Công tác chuẩn bị Hội thảo Hoằng Pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019