Sóc Trăng: Chùa Đại Giác tổ chức trai đàn Cầu siêu

Ngày đăng: 10/10/2019
Đăng bởi: Phật Sự Online

PSO – Sáng ngày 10/10/2019 (nhằm ngày 12/9 năm Kỷ Hợi) NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Đại Giác (phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cùng Ni chúng và quý Phật tử trang nghiêm tổ chức Trai đàn Cầu siêu tưởng niệm Chung thất trai tuần Sư cô Thích Nữ Huệ Nhựt và Ngủ thất trai tuần Sư cô Thích Nữ Trung Trí – đồng là Ni chúng chùa Đại Giác.

Quang lâm chứng minh Trai lễ có HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Huệ – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Minh Phúc – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng ban ngành trực thuộc BTS Phật tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và quý nam nữ Phật tử đồng tham dự. 

Cố Sư cô Thích Nữ Huệ Nhựt, thế danh Nguyễn Thị Út sinh năm 1938, nguyên quán TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, xuất thân trong gia đình trung nông đạo đức, rất quy ngưỡng Phật pháp. Cô có công rất lớn với các tự viện trong địa bàn TP. Sóc Trăng về phần lo trai soạn khi các chùa có lễ, đặc biệt cô là người tình nguyện công quả lo cơm nước cho quý Tăng sinh nội trú Trường Cơ bản Phật học khóa I và II (niên khóa 1993-2001) an tâm tu học. Khi tuổi xế chiều cô về chùa Đại Giác xin NT.Thích Nữ Huệ Liễu được xuất gia tu học tại đây. Do thân tứ đại bất hòa, tuổi già sức yếu Sư cô quy Tây vào ngày 23/7 năm Kỷ Hợi (2019) hưởng thọ 82 tuổi.

Cố Sư cô Thích Nữ Trung Trí, thế danh Lê Thị Được sinh năm 1951, nguyên quán Sóc Trăng, xuất thân trong gia đình trí thức, kính Phật trọng Tăng. Cô là Giáo viên cấp 3, dạy môn Tiếng Việt. Năm 1993 khi Phật giáo tỉnh Sóc Trăng mở Trường Cơ bản Phật Học (Trường TCPH ngày nay) để đào tạo tăng tài phục vụ cho Giáo hội, cô Lê Thị Được tham gia giảng dạy môn Việt văn tại Trường Cơ bản Phật học liên tiếp 2 khóa, từ năm 1993 đến 2001. Do có duyên lành với chư Tăng Ni nên khi về hưu, tuổi già, việc gia đình đã xong, cô xin xuất gia tại chùa Phước An, sau do nhân duyên nên về nương với NT.Thích Nữ Huệ Liễu, Trụ trì chùa Đại Giác tu học cho đến ngày theo Phật, Sư cô Thích Nữ Trung Trí ra đi vào ngày mùng 8/8 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 69 tuổi.

Để tưởng nhớ những đóng góp vào sự thành công Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng của nhị vị Sư cô, Ni trưởng Trụ trì chùa Đại Giác và gia đình, thân bằng quyến thuộc của nhị vị cố Sư cô cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm chứng minh và lãnh đạo Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm chùa Đại Giác tụng kinh chú nguyện, lập trai đàn cúng dường Trai tăng hồi hướng kỳ nguyện nhị vị Sư cô sớm vãng sanh về Tịnh Độ.

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Minh Hồng cũng ôn lại nhưng công hạnh quý báu của nhị vị Sư cô luôn cần mẫn cống hiến cho Giáo hội và các chùa những việc làm hết sức có ý nghĩa. Hòa thượng hứa khả nạp thọ lễ phẩm cúng dường và thành tâm cầu nguyện nhị vị Sư cô cao đăng Phật quốc. Đồng thời cầu an đến toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Đại Giác luôn an lành trong chánh pháp của đức Phật.

Chư tôn đức cử hành nghi thức cúng Quả đường, thọ trai và hồi hướng công đức viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Chùa Đại Giác tổ chức trai đàn Cầu siêu appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.