Sóc Trăng: Lễ Quy y Tam bảo và trai đàn Cầu an tại chùa Thiên Thới

Ngày đăng: 10/12/2019
Đăng bởi: Phật Sự Online

PSO – Sáng ngày 10/12/2019 (15/11 năm Kỷ Hợi) Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cùng bổn đạo Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức lễ Quy y Tam bảo và trai đàn cầu quốc thới dân an, nhà nhà hưng thịnh, phồn vinh và phát triển.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Trí Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Nghiêm – Trưởng ban Từ thiện Xã hội; ĐĐ.Thích Trung Túc – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh; ĐĐ.Thích Định Hương – Phó Thư ký, Chánh văn phòng kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông đều trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì hơn 35 ngôi tự viện, quý Phật tử xa gần đồng tham dự.

Mở đầu là lễ thỉnh Tăng quang lâm Phật điện, HT.Thích Minh Thành đương vi sám chủ niệm hương đảnh lễ bạch Phật và tụng Kinh Dược Sư chú nguyện cho những gia đình phát tâm Quy y Tam bảo, cầu nguyện phúc lành đến vạn dân bá tánh đều khỏe mạnh ấm no, mọi người luôn bình an hạnh phúc.

Tiếp đến, đại diện Phật tử dâng lời tác bạch, nêu lên tấm lòng thành kính muốn phát tâm Quy y Tam bảo, đời đời xin nguyện làm đệ tử Phật, giữ gìn 5 giới mà đức Phật dạy để có nếp sống lành mạnh, thánh thiện hầu mang lại sự an lạc cho tự thân và mọi người, góp phần xây dựng nền tảng luân lý đạo đức để cuộc sống luôn an lành dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật.

TT.Thích Minh Hạnh thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện hướng dẫn quý Phật tử thành tâm sám hối cho ba nghiệp (thân, khẩu, ý) thanh tịnh đối trước chư Phật và đại Tăng, Thượng tọa giải thích ý nghĩa Tam quy và Ngũ giới để người phát tâm hiểu rõ tầm quan trọng của sự Quy y. Cung thỉnh HT.Thích Trí Huệ cử hành nghi thức sái tịnh, TT.Thích Minh Hạnh truyền Tam Quy và Ngũ giới cho quý Phật tử.

Buổi lễ kết thúc sau nghi thức cúng Quá đường, thọ trai và hồi hướng công đức viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

  

Thích Tâm Thành

 

The post Sóc Trăng: Lễ Quy y Tam bảo và trai đàn Cầu an tại chùa Thiên Thới appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.