[Toàn Cảnh] Hội thảo khoa học lịch sử hình thành GHPG Cổ truyền VN và đóng góp cho Đạo Pháp và Dân Tộc

Ngày đăng: 16/06/2020
Đăng bởi: Phương Anh

[Toàn Cảnh] Hội thảo khoa học lịch sử hình thành GHPG Cổ truyền VN và đóng góp cho Đạo Pháp và Dân Tộc

 

=======================================================================

[Video] Bài tham luận của Nhà giáo Nguyễn Thị Phương Loan tại HTKH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GHPGVN Cổ Truyền VN

=======================================================================

[Video] Bài tham luận của HT. Thích Thiện Duyên tại HTKH Lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

 

 

========================================================================

[Video] TS. Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tham luận tại HTKH lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

=======================================================================

[Video]: HT.Thích Huệ Thông phát biểu tham luận tại HTKH lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

========================================================================

[Video] Bài tham luận của HT. Thích Thiện Xuân tại HTKH lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

========================================================================

[Video] TS. Huỳnh Ngọc Đáng phát biểu tại HTKH lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

=========================================================================

[Video] Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại HTKH lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

=======================================================================

[Video] TT. Thích Đồng Bổn phát biểu tại HTKH lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

=======================================================================

[Video] TT. Thích Đức Thiện Phát biểu tại HTKH Lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

=========================================================================

[Video] PGS.TS Chu Văn Tuấn Phát biểu đại diện Hệ phái tại HTKH Lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

========================================================================

[Video] HT. Thích Huệ Thông Phát biểu đại diện Hệ phái tại HTKH Lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

========================================================================

[Video] HT. Thích Trí Quảng ban lời Đạo từ tại HTKH lịch sử hình thành GHPGVN Cổ Truyền VN

========================================================================

[Video] Phát biểu định hướng Hội Thảo Khoa Học Lịch sử hình thành GHPG Cổ Truyền VN

Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam một chặng đường lịch sử phụng sự đạo pháp và dân tộc

========================================================================

Trực Tiếp: Khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề “LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GHPG CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VÀ SỰ ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC

Bình Dương: Khai mạc Hội thảo Khoa học “Lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”

========================================================================

[Video] Sơ lược Phật giáo cổ truyền Việt Nam

==========================================================================

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 15/06/2020

========================================================================

[Video] BÌNH DƯƠNG – CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI THẢO KHOA HỌC

Bình Dương: Công tác chuẩn bị và phiên họp trù bị cho Hội thảo Khoa học “Lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”