Tổng hợp – Hoằng Pháp Online

Ngày đăng: 23/08/2020
Đăng bởi: Phương Anh

 

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tuệ Hải chia sẻ đề tài: ”Kinh Hoa Nghiêm” (Phần 2)

[Video] Hoằng Pháp Online – HT.Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng chủ đề: “HIẾU ĐẠO”

https://www.phatsuonline.com/?p=270293&preview=true

[Video] Hoằng pháp Online – HT.Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng chủ đề: ”Năm hạnh lành của người đệ tử Phật”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT Thích Thiện Thuận chia sẻ đề tài: “Thông điệp của đạo Phật”

[Video] Hoằng Pháp Online – Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ đề tài: ”Gia Đình Hạnh Phúc Đích Thực”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng: “TU TẬP HẠNH LẮNG NGHE CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT.Thích Khế Chơn thuyết giảng:”Bồ tát Quán Thế Âm – Đấng mẹ hiền từ bi cứu khổ”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT.Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng chủ đề “Ý Nghĩa Kinh NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng: “Làm chủ tâm mình trong Pháp môn niệm Phật”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm “THỰC HÀNH 10 HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm “THỰC HÀNH 10 HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Đồng Thành chia sẻ: ”Tổ Sư Bích Liên Và Yếu Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm”

[Video] Hoằng Pháp Online: NS.THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ thuyết giảng chủ đề “ĐIỀU GÌ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG”

[Video] Hoằng Pháp Online – NS. Thích Nữ Như Lan chia sẻ đề tài “Chuyển hóa nỗi sợ hãi”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Đức Trường chia sẻ đề tài “Làm sao để hết sầu bi”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tuệ Hải chia sẻ đề tài “Kinh Hoa Nghiêm” Phần 1

[Video] Hoằng Pháp Online – Ni Sư Thích Nữ Như Lan chia sẻ pháp thoại đề tài: “Phật dạy luôn nhớ 5 điều”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Thiện Tài chia sẻ pháp thoại chủ đề ”NGHIỆP”

[Video] Hoằng Pháp Online – Ni Sư Thích Nữ Như Lan chia sẻ pháp thoại đề tài: “Phật dạy luôn nhớ 5 điều”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Nét Sinh Hoạt Trong Thiền Lâm Của Người Xuất Gia” – Phần 9

[Video] Hoằng Pháp Online – ĐĐ.Thích Trí Huệ chia sẻ đề tài: “Ứng dụng Phật pháp trong quản lý Doanh nghiệp” Phần 2

[Video] Hoằng pháp Online – TT.Thích Tâm Thuần chia sẻ pháp thoại với đề tài: “Hạnh tu trong mọi hoàn cảnh để an lạc”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Nét Sinh Hoạt Trong Thiền Lâm Của Người Xuất Gia – Phần 8”

[Video] Hoằng Pháp Online – ĐĐ.Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại với đề tài: “Ứng dụng Phật pháp trong quản lý Doanh nghiệp” (Phần 1)

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Nét Sinh Hoạt Trong Thiền Lâm Của Người Xuất Gia – Phần 7”

[Video] Hoằng Pháp Online – ĐĐ.Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại với đề tài: “Phước báu cúng dường trường hạ”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ “Nét Sinh Hoạt Trong Thiền Lâm Của Người Xuất Gia P6”

[Video] Hoằng Pháp Online – NS.Thích Nữ Đồng Hòa thuyết pháp với chủ đề: ”Thân Người Là Giả Tạm”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Đức Trường chia sẻ đề tài ” Chân thật và không chân thật”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. THÍCH BẢO NGHIÊM chia sẻ pháp thoại “Ý NGHĨA HẠ AN CƯ”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại về “Thiền Lâm Bảo Huấn” và lịch sử hình thành nên bộ kinh này

[Video] Hoằng Pháp Online – ĐĐ. Thích Trí Huệ chia sẻ đề tài “Hướng dẫn thiền cơ bản”

[Video] Hoằng Pháp Online- Luận về chữ “Khổ” của con người – Ni sư Thích Nữ Đồng Hòa

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Tiến Đạt chia sẻ “Nét Sinh Hoạt Trong Thiền Lâm Của Người Xuất Gia – Phần 4”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. THÍCH BẢO NGHIÊM chia sẻ pháp thoại “10 ĐIỀU CẦU PHÁP CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Tiến Đạt chia sẻ “Nét Sinh Hoạt Trong Thiền Lâm Của Người Xuất Gia – Phần 3”

[Video] Hoằng Pháp Online – Ni Sư Thích Nữ Như Lan chia sẻ đề tài “5 Điều Tổn Thất “

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Tiến Đạt chia sẻ “Nét Sinh Hoạt Trong Thiền Lâm Của Người Xuất Gia – Phần 2”

[Video] Hoằng Pháp Online – ĐĐ. Thích Trí Huệ chia sẻ đề tài “Nhân quả nghiệp báo”

[Video] Hoằng Pháp Online: ĐĐ. Thích Phước Toàn chia sẻ đề tài “Lời cầu nguyện”

[Video] Hoằng Pháp Online- Thượng tọa Thích Minh Quang tụng Kinh Chuyển Pháp luân nhân ngày Phật đản PL.2564

[Video] Hoàng Pháp Online – TT. Thích Tiến Đạt chia sẻ chủ đề “Ý NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG ĐẢN SINH CỦA ĐỨC PHẬT”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT.Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại “Tiến trình giải thoát của Bồ tát đạo” Phần3 – Thành Phật

[Video] Hoằng Pháp Online – Ni Sư Thích Nữ Đồng Hòa chia sẻ pháp thoại chủ đề “BẢY HẠNG VỢ TRÊN ĐỜI”

Hoằng Pháp Online- TT. Thích Giác Hoàng chia sẻ đề tài “Đại dịch Covid-19 với góc nhìn Phật giáo”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ chủ đề “Tiến trình giải thoát của Bồ Tát đạo P.2”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Giác Hoàng Chia Sẻ Đề Tài “Sự Nguy Hại Khi Học Và Hành Trì Sai Chánh Pháp”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Giác Hoàng chia sẻ Đề Tài “Tâm Thái Của Người Phật Tử Khi Nghe Pháp”

[Video] Hoằng Pháp Online -TT. Thích Đức Trường Chia Sẻ Pháp Thoại “Bốn Núi Vô Hình Đè Nặng Trên Con Người “

[Video]Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ chủ đề “Tiến trình giải thoát của Bồ Tát đạo – P1”

Hoằng Pháp Online – Ni sư Thích Nữ Đồng Hòa chia sẻ”HÃY THỰC HÀNH 5 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19″

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Trí Chơn Thiền Giảng “Tâm Thư Gửi Bạn Covid19” Phần 3

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Trí Chơn thiền giảng “Tâm thư gửi bạn Covid-19” phần 4

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại chủ đề “Những lời Đức Phật dạy với phụ nữ”

Hoằng pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chi sẻ pháp thoại chủ đề “Di sản văn hóa Phật giáo trong các tự viện”

[Video] Hoằng Pháp Online Kỳ 20 – HT.Thích Bảo Nghiêm chia sẻ chủ đề “Những lời Đức Phật dạy về ngành Y”

[Video] Hoằng Pháp Online – NIỀM TIN CỦA NGƯỜI CON PHẬT P.1 – Đại đức Thích Tuệ Giải

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Tiến Đạt chia sẻ chủ đề “Nét sinh hoạt Thiền lâm của người xuất gia”

[Video] Hoằng Pháp Online: NS.Thích Nữ Đồng Hòa thuyết giảng với chủ đề “CHÂN DUNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN NGƯỜI VIỆT”

[Video] Hoằng Pháp Online Kỳ 16 – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại với chủ đề Nét Đẹp Chùa Việt (Phần 6)

[Video] Hoằng Pháp Online Kỳ 15 – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại với chủ đề Nét Đẹp Chùa Việt (Phần 5)

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại “Những lời Đức Phật dạy về Hòa Bình”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Trí Chơn Thiền Giảng “Tâm Thư Gửi Bạn Covid19” Phần 2

[Video] Hoằng Pháp Online – TT. Thích Trí Chơn Thiền Giảng “Tâm Thư Gửi Bạn Covid19” Phần 1

[Video] Hoằng Pháp Online – HT.Thích Bảo Nghiêm chia sẻ “Tinh thần phụng sự của Phật giáo trong đại dịch”

[Video] Hoằng Pháp Online – ĐĐ.Thích Tuệ Giải chia sẻ “NHỮNG ĐIỀU PHẬT TỬ VÀ GIỚI TRẺ CẦN LÀM TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19”

[Video] Hoằng Pháp Online – “CON NGƯỜI LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP” – Ni sư Thích Nữ Đồng Hòa

[Video] Hoằng Pháp Online – “GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ”

[Video] Hoằng Pháp Online – Phòng hộ Sáu Căn – Đại đức Thích Minh Thân

Hoằng Pháp Online – Đại đức Thích Tuệ Giải chia sẻ chủ đề “PHÁT TÂM RỘNG LỚN VÀ MẠNH MẼ”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT.Thích Bảo Nghiêm chia sẻ chủ đề “Những lời Đức Phật dạy về bảo vệ Thiên nhiên”

[Video] Hoằng Pháp Online Kỳ 12 – Đề tài: “Vài ý niệm về lợi ích của việc ăn chay” TT.Thích Trí Chơn chia sẻ

[Video] Hoằng Pháp Online Kỳ 11- HT.Thích Quảng Tùng chia sẻ pháp thoại chủ đề “Phật tức Tâm – Tâm tức Phật”

[Video] Hoằng Pháp Online Kỳ 10 – Đề tài: “Quê Hương Đích Thực ta tìm về” TT.Thích Trí Chơn chia sẻ

[Video] Hoằng Pháp Online Kỳ 8 – TT. Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại chủ đề “Nét Đẹp Chùa Việt – Phần 3”

[Video] Hoằng Pháp Online – NS.Thích Nữ Đồng Hòa thuyết giảng về chủ đề “Ý Nghĩa Sáu Nghiệp Làm Hao Tổn Tài Sản Trong Kinh Thiện Sinh”

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Nét Đẹp Chùa Việt” (Phần 2)

[Video] Hoằng Pháp Online – TT.Thích Tiến Đạt chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Nét Đẹp Chùa Việt – Phần 1”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Tưởng nhớ ân sư: Đạo – Đời kiêm ưu”

[Video] Hoằng Pháp Online – HT. Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Hoài Niệm Tôn Sư”

[Video] Hoằng Pháp Online: Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng về chủ đề “Đầu năm bàn về chữ Thọ”