TP.HCM: Chùa Phước Ân làm lễ bế đàn Dược Sư Thất Châu

Ngày đăng: 13/02/2020
Đăng bởi: Thích Tuệ Tánh

PSO – Sáng ngày 13/2 (nhằm ngày 20 tháng Giêng), đạo tràng chùa Phước Ân, huyện Bình Chánh đã trang nghiêm làm lễ bế đàn Dược Sư Thất Châu dưới chứng minh của Tam Bảo và hộ trì chư Tôn đức Tăng.

Tôn tượng Dược Sư được tôn trí tại Pháp hội
TT.Thích Thông Đức đương vi sám chủ

Pháp hội Dược Sư Thất Châu được tổ chức vào những trung tuần ngày tháng Giêng là nghi lễ truyền thống hàng năm của đạo tràng chùa Phước Ân nhằm cầu nguyện cho mưa thuận gió hoà, bệnh tật tiêu trừ và cầu an cho toàn thể bách tánh được bình an trong năm mới.

Chúc phúc cho Phật tử
Chư Tăng Ban Nghi lễ Phật Giáo Q.Tân Bình hộ niệm đàn tràng Dược Sư

Tại pháp hội, đạo tràng chùa Phước Ân đã cung thỉnh TT.Thích Thông Đức – Uỷ viên Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Nghi lễ Phật Giáo Q.Tân Bình, đương vi sám chủ đàn tràng; hộ đàn có chư Tôn đức thuộc Ban Nghi lễ Phật Giáo Q.Tân Bình và chư Tăng, Phật tử chùa Phước Ân.

Đại đức Thích Quảng Hậu – Tri sự chùa Phước Ân dâng sớ cầu an

Trong 3 ngày diễn ra pháp hội, Đại đức Thích Quảng Hậu – Tri sự chùa đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử luân phiên tụng kinh Dược Sư và đảnh lễ 12 đại nguyện của Ngài.

Sau khi pháp hội được thành tựu viên mãn dưới sự chứng minh Tam Bảo. Chư Tăng và Phật tử đạo tràng chùa Phước Ân đã thiết lễ trai tăng thành kính cúng dường lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh,  hồi hướng phước báo đến gia đình và người thân luôn được bình an.

Ban Trị sự Phật Giáo Q.Tân Bình khánh tuế HT.Thích Minh Trí – Chứng minh Ban Trị sự Quận

Dịp này, đạo tràng chùa Phước Ân huyện Bình Chánh và Báo Ân quận Tân Bình cũng làm lễ khánh tuế Ân sư HT.Thích Minh Trí. Cầu nguyện tha lực từ bi của Đức Phật Dược Sư gia hộ cho Hoà thượng Ân sư được khoẻ mạnh trường thọ, để tiếp tục làm điểm nương tựa vững chắc cho hàng đệ tử trên con đường học Phật và hoằng dương chánh pháp.

Phật tử đến tham dự pháp hội đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh Virus Corona
Như mọi nơi, chùa Phước Ân tích cực làm theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS về việc phòng chống dịch bệnh Virus Corona.

Ban TTTT quận Tân Bình