TP.HCM: Đạo tràng chùa Trúc Lâm đảnh lễ và khánh tuế chư Tôn đức HĐCM, HĐTS

Ngày đăng: 26/08/2019
Đăng bởi: Thích Tuệ Tánh

Chiều ngày 25/8 (nhằm 25/7 năm Kỷ hợi), Chư Tăng và  đạo tràng Phật tử chùa Trúc Lâm, Quận 3 đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tuế chư Tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, chư Tôn đức Ban trị sự Phật giáo TP.HCM và Quận 3 sau khi đã hoàn mãn mùa An cư kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019 và Đại lễ Vu lan Báo hiếu. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ.

Chư tôn Hoà thượng chứng minh

Thay mặt cho chư Tăng và đạo tràng Phật tử, ĐĐ.Thích Thiện Châu – Phó ban kiêm chánh Thư ký BTS PG Quận 3, trụ trì chùa Trúc Lâm đã dâng lời khánh tuế đến chư tôn Hoà thượng chứng minh, chư Tôn đức hiện tiền tăng trưởng thêm một hạ lạp cao quý, một hạ lạp viên mãn. Lời khánh tuế được thể bày trong không gian trang nghiêm, chư Tăng và Phật tử cùng thành kính.

ĐĐ.Thích Thiện Châu dâng lời tác bạch

“Tuy không gian của ngôi chùa còn hạn chế nhưng chư Tôn đức đã vì lòng thương tưởng cho đàn hậu học chính thức quang lâm chứng minh buổi lễ. Tăng chúng và Phật tử nơi đây có duyên lành đảnh lễ và khánh tuế hạ lạp quý Ngài sau mùa An cư kiết hạ PL.2563 vừa viên mãn. Thể hiện tấm lòng tri ân chí thành, chí kính, chúng con kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, đạo quả miên trường, luôn là bóng cả cho đàn hậu học nương tựa trên con đường tu nhân, học đạo.”

HT.Thích Như Tín ban đạo từ

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, HT.Thích Như Tín tán thán công đức của chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Trúc Lâm đã tổ chức buổi lễ khánh tuế hôm nay. Buổi lễ diễn ra đúng như Luật, như Pháp khi hàng Phật tử sắm sanh lễ vật cúng dường lên chư Tăng sau ngày Tự tứ; nhằm hồi hướng công đức lành cho đại chúng an hoà, cha mẹ hiện tiền được phước thọ thăng long, cửu huyền thất tố được vãnh sanh cực lạc.

Thành kính đảnh lễ khánh tuế chư Tôn đức hiện tiền

Chứng minh cho buổi lễ còn có: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – Đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm trưởng Ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm trưởng Ban kiểm soát T.Ư; HT.Danh Lung – Uỷ viên Thư ký HĐTS – Phó Văn phòng 2 TƯ;  HT.Thích Thanh Hùng – Uỷ viên Thường trực HĐTS, trưởng Ban hướng dẫn Phật tử T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS – Phó ban kiêm chánh Thư ký Ban Kiểm soát T.Ư cùng Chư tôn đức HĐTS, Ban trị sự PG TP.HCM và Quận 3.

Được biết sau đó, Chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Trúc Lâm đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu PL. 2563 – DL. 2019 và dâng Pháp y ca sa đến chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức BTS GHPGVN quận 3. Buổi lễ kết thúc trong tinh thần đầy niềm hoan hỷ và thắm tình đạo vị.

Một số hình ảnh của lễ Vu Lan tại chùa Trúc Lâm:

Minh Dũng, Đăng Huy