TP.HCM: Giới tử Tỳ-kheo Ni Giới trường chùa Thanh Tâm cầu Chánh pháp đại Tăng

PSO – Ngày 14/10, Chư Tôn đức Hội đồng Thập Sư Ni, Giới trường Ni chùa Thanh Tâm (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) đã hướng dẫn Giới tử thọ Tỳ Kheo ni đến Giới trường Đại Tăng Việt Nam Quốc Tự cầu thọ Chánh pháp Yết Ma. Tại giới trường Việt Nam Quốc Tự (đường … Đọc tiếp TP.HCM: Giới tử Tỳ-kheo Ni Giới trường chùa Thanh Tâm cầu Chánh pháp đại Tăng