TP.HCM: Lễ trao phần thưởng và nghi thức Tuần chiếu tại giới trường Ni chùa Thanh Tâm

PSO – Sáng ngày 14/10/2020, Giới trường Ni chùa Thanh Tâm, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử, Ban Giám khảo đàn giới Ni chùa Thanh Tâm (Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) thuộc Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 đã trao phần thưởng đến giới tử thi tụng luật. Các Giới tử trong tư thế … Đọc tiếp TP.HCM: Lễ trao phần thưởng và nghi thức Tuần chiếu tại giới trường Ni chùa Thanh Tâm