TP.HCM: Video Hội thảo khoa học Di sản Sư trưởng Như Thanh, kế thừa – phát triển Ni giới Việt Nam

Thực hiện: Phật sự Online TV