TPHCM: Video Hội nghị kỳ 3 khóa VIII Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Thực hiện: Phật Sự Online TV 

Đăng bởi: Thích nữ chúc nghiêm