Trực tiếp: Giới trường Ni thắp nến cầu nguyện “Hướng về miền Trung lũ lụt” – Hô canh niệm Phật và Tuần Chiếu tại Đại Giới Đàn Huệ Hưng – Chùa Thanh Tâm