Trung ương Giáo hội tưởng niệm huý kỵ cố Hoà thượng Thích Thiện Tường

Ngày đăng: 02/01/2021
Đăng bởi: BTV TP.HCM

Chiều ngày 2/1 (nhằm 20/11 AL), chư Tôn đức các ban, viện Trung ương Giáo hội đã quang lâm chùa Minh Đạo dâng hương tưởng niệm ngày huý kỵ cố Hoà thượng Thích Thiện Tường, Tổ khai sơn chùa An Sơn (An Giang).

Đến tưởng niệm có TT.Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Huệ Minh – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương; HT.Thích Giác Liêm – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; cùng chư Tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

Tại lễ đường, đối trước di ảnh Tổ sư khai sơn chùa An Sơn cố Hoà thượng Thích Thiện Tường, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Hoà thượng nhân huý kỵ. Cùng đó, chư Tôn đức tụng thời kinh cầu nguyện đến Giác linh Tổ được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Tại đây, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viên chủ chùa Minh Đạo; cùng môn đồ pháp quyến đã đảnh lễ tri ân chư Tôn đức quang lâm dâng hương tưởng niệm cố Hoà thượng khai sơn chùa An Sơn nhân ngày Huý kỵ.

Trưởng lão HT. Thích Thiện Tường thế danh là Nguyễn Văn Tôi, sinh năm Canh Dần (1890) tại xã Bún Tàu, huyện Ngã Bảy Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Hậu Giang).

Năm 1906, do có sẵn duyên lành với ngôi Tam bảo, hạt giống bồ đề sớm phát triển, năm 16 tuổi ngài quy y với HT.Thích Thiện Chơn, trụ trì chùa Giác Long, Cần Thơ (nay là Hậu Giang).

Năm 1912, nhân duyên hội đủ, trong thời gian tổ Phi Lai hoằng hóa tại các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Quản Long (Cà Mau), ngài được Tổ Phi Lai – bậc danh Tăng lỗi lạc của đương thời thuộc thế hệ thứ 39 dòng pháp Lâm tế Gia Phổ, Như Hiển – Chí Thiền thế độ xuất gia ban pháp danh Hồng Tôi – hiệu Thiện Tường nối Pháp dòng Lâm tế Gia Phổ đời 40.

Hạnh nguyện khi còn sinh tiền của Hòa thượng là đi khai sơn, trùng tu, xây dựng các ngôi chùa nơi miền sông nước Cửu long để Tăng, Ni, Phật tử có nơi nương tựa trên con đường cầu đạo Giác ngộ. Trong đó các ngôi chùa tiêu biểu như: chùa An Sơn, Phước Long, Giác Long, chùa Quan Âm, Quảng Long, Khánh Sơn,…

Với giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, đạo hạnh thơm ngát gần xa. Hòa thượng đã được Chư tôn Thiền đức các Trường kỳ cung thỉnh Hòa thượng đàn đầu giới đàn chùa Tam Bảo (Hà Tiên), Yết ma, giới sư trong các giới đàn lục tỉnh Nam bộ thời bấy giờ.

Trong hơn 50 năm hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sanh, Hòa thượng đã thế độ cho nhiều đệ tử xuất gia trở thành bậc hữu ích cho Đạo pháp và chúng sanh như: HT.Thích Thiện Đắc, HT Thích Thiện Phát, HT.Thích Thiện Từ (bổn sư của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đương nhiệm), và nhiều bậc tôn túc khác.

Cuối đời, Hòa thượng về lại chùa An Sơn, tịnh dưỡng và thu thần thị tịch ngày 21 tháng 11 năm Kỷ Hợi (1959). Trụ thế 70 năm, hạ lạp 35 năm.