[Video] Hà Nội: Lễ vu lan và dâng y ca-sa tại chùa Tương Mai (Linh Ứng Tự)

Ngày đăng: 13/08/2019
Đăng bởi: Ngọc