[Video] Kiên Giang: Phật giáo huyện Hòn Đất họp triển khai Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 – DL.2019