Video: Lời chúc Xuân Kỷ Hợi – 2019 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi lời chúc tết Kỷ Hợi 2019