Video: Phát biểu của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Thực hiện: Phật sự Online TV