Video Thái Lan: Hơn 10 ngàn người tham dự Lễ Tụng kinh Chào mừng Năm mới 2019

Thực hiện: Phật sự Online TV

Đăng bởi: Thích Nữ Chúc Nghĩa