Hà Nội: Video trực tiếp Lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VII – Cao đẳng Phật học khóa IV và khai giảng hệ sau đại học