BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 12/10/2019

Ngày đăng: 12/10/2019
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 12/10/2019

1 – BAN HOẰNG PHÁP TƯ THÔNG BÁO THU HÌNH THUYẾT GIẢNG PHÁT TRÊN PHẬT SỰ ONLINE TV

2 – NGÀY TU TẬP THỨ 6 CỦA PHÁP HỘI DƯỢC SƯ TẠI CHÙA BẰNG (LINH TIÊN TỰ)

3 – KHÁNH HÒA: BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC HỌP RÀ SOÁT CÔNG TÁC TỔ CHỨC

4 – NGÀY THỨ 2 KHÓA TU TRUYỀN THỐNG “TẬP SỐNG CHUNG TU HỌC” TẠI BÌNH PHƯỚC

5 – THANH HÓA: TẶNG QUÀ CHO BÀ CON BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CƠN LŨ SỐ 3 TẠI HUYỆN QUAN SƠN

6 – ẤN ĐỘ: HỘI ĐỒNG ITCC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC “TRÌ TỤNG ĐẠI KINH TẠNG PALI NGUYÊN THỦY”