BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 16-01-2020

Ngày đăng: 16/01/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 16-01-2020
1. TP.HCM: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ, CỤC AN NINH NỘI ĐỊA – BỘ CÔNG AN CHÚC TẾT CHƯ TÔN GIÁO PHẨM HĐTS GHPGVN
2. TP. HCM: CỤC AN NINH NỘI ĐỊA – BỘ CÔNG AN CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
3. TP. HCM: CỤC AN NINH NỘI ĐỊA – BỘ CÔNG AN CHÚC TẾT CHƯ TÔN ĐỨC CHÙA VĨNH NGHIÊM
4. KIÊN GIANG: LÃNH ĐẠO TP. RẠCH GIÁ CHÚC TẾT TT. THÍCH MINH NHẪN
5. KIÊN GIANG: PHẬT GIÁO TỈNH CHÚC TẾT CANH TÝ TỈNH ỦY KIÊN GIANG
6. TP.HCM: THÀNH ỦY TP. HCM CHÚC TẾT CHƯ TĂNG CHÙA CANDARANSI.
7. TP.HCM: CHÙA PHÁP TẠNG TỔ CHỨC KHÓA TU THIỀN VIPASSANA VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019
8. QUẢNG NAM: KHAI MẠC TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT TRANH THƯ PHÁP “XUÂN CỘI NGUỒN” TẠI CHÙA LINH BỬU
9. KIÊN GIANG: CHÙA PHẬT QUANG TRAO QUÀ TẾT TẠI HUYỆN U MINH THƯỢNG
10. LONG AN : TRAO QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA
11. TP. HCM: CHÙA DIỆU PHÁP TẶNG QUÀ TẾT CHO BÀ CON KHIẾM THỊ VÀ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
12. ĐỒNG THÁP: TẶNG QUÀ TẾT CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN CAO LÃNH
13. KIÊN GIANG: CHÙA TAM BẢO TẶNG QUÀ TẾT CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN