BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 26/03/2020

Ngày đăng: 26/03/2020
Đăng bởi: Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 26/03/2020

1. TP. HCM: PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC ỦNG HỘ NHÂN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HẠN MẶN VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
2. BÌNH ĐỊNH: BAN TRỊ SỰ TỈNH VIẾNG TANG CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG CHƠN
3. ĐÀ NẴNG: CHÙA BÀ ĐA PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC CÙNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
4. BẾN TRE: BTS TỈNH ỦNG HỘ 5.000 KHẨU TRANG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
5. BẾN TRE: HỖ TRỢ NƯỚC NGỌT CHO BÀ CON VÙNG HẠN MẶN