BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/10/2020

Ngày đăng: 14/10/2020
Đăng bởi: Chí Ngọc

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/10/2020

1. THÔNG BẠCH CỦA TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI VỀ VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
2. TP. HCM: CÁC HOẠT ĐỘNG NGHI LỄ TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG
3. HÀ NỘI: HỌP TRÙ BỊ CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KHOA HỌC “PHÁT HUY TINH THẦN VÀ BIỂU TƯỢNG PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, QUA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM”
4. TRÀ VINH: LỄ KHÁNH THÀNH, AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TẠI CHÙA LONG BÌNH
5. CÁC CHÙA CHUNG TAY HỖ TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ