Gia Lai: Khóa tu Một ngày An Lạc tại Tịnh xá Ngọc Như

Ngày đăng: 15/04/2019
Đăng bởi: Phật Sự Online

PSO – Siêng năng tu tập pháp lành. Chuyển hóa nghiệp chướng bước nhanh lên bờ. Trên tinh thần đó, sáng ngày 14/4/2019 (10/3 Kỷ Hợi) ĐĐ. Thích Giác Khánh – Trụ trì TX. Ngọc Như (thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) đã tổ chức khóa tu Một ngày An Lạc cho 100 Phật tử.

Khóa tu được Tịnh xá tổ chức định kỳ vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng. Hành giả tham dự Khóa tu được tụng Kinh, niệm Phật, tọa thiền, thiền hành, nghe Pháp thoại và dùng cơm trong Chánh niệm.

Trong Khóa tu lần này, vào buổi sáng, sau khi tụng Kinh, chúng hội được ĐĐ. Giác Minh Đông chia sẻ Pháp thoại: Trích giảng Kinh Đoạn trừ các lậu hoặc: Lậu hoặc là nhân đưa đến đau khổ và luân hồi sinh tử triền miên. Đó là lý do vì sao người tu giải thoát cần đoạn trừ lậu hoặc. Lậu là tên gọi khác của phiền não (tham, sân, si). Hoặc là mê mờ. Do mê cảnh mà điên đảo sự lý nên gọi là hoặc. Do mê lầm đối với cảnh được nhận biết mà sinh phiền não, nên gọi là lậu hoặc. Muốn không phiền não, muốn giải thoát thì phải hàng phục cho được phần lậu hoặc này. 

Có 7 cách để đoạn trừ lậu hoặc: “Có những lậu hoặc phải do tri kiến mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ”. 

Sau giờ Pháp thoại, hội chúng dùng cơm trong Chánh niệm, Niệm Phật kinh hành và nghỉ trưa.

Đầu giờ chiều, sau giờ tọa thiền, chúng hội được ĐĐ. Thích Giác Mãnh chia sẻ Pháp thoại “Không uế nhiễm“: Mỗi Phật tử tu tập theo Chánh pháp thì phải không ngừng chuyển hóa thân và tâm của mình. Sự chuyển hóa thân, thông qua việc hành trì 5 giới đã được lãnh thọ. Chuyển hóa tâm là công việc khó khăn hơn, nhưng nếu có niềm tin và trưởng dưỡng niềm tin đó thông qua việc đi chùa lễ Phật, nghe pháp, tinh tấn hành trì một pháp môn phù hợp, thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày thì hành giả sẽ tịnh hóa được ba nghiệp: thân, khẩu và ý.

Khóa tu kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người. Tất cả cùng hẹn sẽ gặp lại trong Khóa tu Một ngày An lạc tháng sau.

Ngọc Chơn

 

 

 

 

 

The post Gia Lai: Khóa tu Một ngày An Lạc tại Tịnh xá Ngọc Như appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.