Quảng Trị: Phiên họp tổng kết Tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải

Ngày đăng: 13/08/2019
Đăng bởi: Phật Sự Online

PSO – Chiều ngày 12/8/2019, tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (Tiểu khu 3, thị trấn Ái tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Ban Tổ chức Tang lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải đã tổ chức phiên họp tổng kết công tác tổ chức Tang lễ.

Phiên họp dưới sự chủ trì của HT.Thích Thiện Tấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Quán Chơn – Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trụ trì chùa Từ Ân TP. Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Tổ chức Tang lễ của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải đồng có mặt.

Trước khi vào phiên họp, toàn thể Môn đồ Pháp phái cố Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, đảnh lễ niệm ân chư Tôn đức vì lòng thương tưởng, nhận lời cầu thỉnh của Môn đồ pháp quyến, đã tổ chức Tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Ân sự được thập phần viên mãn.

HT.Thích Thiện Tấn đã có đôi lời huấn từ với toàn thể Môn đồ tứ chúng của cố Hòa thượng Tân viên tịch. Theo Hòa thượng, đây là trách nhiệm của Môn đồ pháp quyến nói riêng và của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị nói chung để lo Tang lễ cho cố Hòa thượng – một bậc Thạch trụ tòng lâm của Phật giáo tỉnh nhà.

TT.Thích Đạo Không – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị thay mặt BTC nêu lên ưu, khuyết điểm của toàn thể Ban Tổ chức tang lễ. Nhìn chung, các tiểu ban trực thuộc BTC Tang lễ đều thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Đây là Phật sự khá mới mẽ đối với chư Tăng Ni trẻ, nên sự vấp váp trong công việc là điều không thể trành khỏi, nhưng khi được chư Tôn đức chỉ đạo đã kịp thời sửa đổi và tất cả đều hoan hỷ nên công việc được thành tựu viên mãn.

ĐĐ.Thích Viên Thành – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh báo cáo tổng kết thu chi trong Tang lễ; theo đó, vấn đề tài chính đủ để lo cho Tang lễ và các Pháp sự của cố Hòa thượng đến 49 ngày.

Trong phiên họp, Thường trực BTS đưa ra ý kiến cung thỉnh Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị tạm thời kiêm nhiệm điều hành Phật sự tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang trong thời gian tới, đã được chư Tôn đức và các thành viên tham dự trong phiên họp nhất trí cung thỉnh và thông qua.

Như vậy, sau phiên họp, Ban Tổ chức Tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải đã hoàn thành xong trách nhiệm cao quý đối với bậc Tôn túc Trưởng lão của Phật giáo tỉnh nhà. Phật sự tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang cũng được ổn định dưới sự điều hành của Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo tỉnh.

                                                                                       

  Nguyên Hiếu

The post Quảng Trị: Phiên họp tổng kết Tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải appeared first on Phật sự Online Miền Trung.