Tây Ninh: Cảm tác hành giả khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 30

Ngày đăng: 04/12/2019
Đăng bởi: Phật Sự Online

Quang cảnh Trúc Lâm thật hữu tình

Sa – la xanh mướt, nắng long – lanh

Đất lành quy ngưỡng tâm hiền thiện

Cảnh vật trầm tư cách thị thành.

  Tác giả HT. Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III, phó Thiền chủ khóa tu.

Vạn vật thiên nhiên thảy hài hòa

Trời thanh nắng ấm kết hương hoa

Sáng chiều chim chóc vui ca hót

Phật Tổ trang nghiêm trên bửu tòa.

Thánh tượng Quán – Âm đứng lộ thiên

Uy – nghiêm thanh thoát đẹp hương nguyền

Ba hai hóa hiện thân thuần tịnh

Cứu vớt nhân sinh thật diệu huyền.

Khóa tu truyền thống đã khai dòng

Lần thứ ba mươi được suốt thông

Đoàn Sáu đăng cai luôn tiếp nối

Chư Tôn quy tựu khắp Nam Trung.

Câu hội cùng nhau tập sống chung

Triển khai giáo pháp thảy viên dung

Nối truyền đường lối ngàn xưa Phật

Huynh đệ hân hoan nguyện một lòng.

Chúng ta đoàn kết bỏ tư riêng

Quyết chí tiến tu giải não phiền

Quả giác viên thành tâm mới toại

Thoát vòng sanh tử tuệ tri nguyên.

Chư Tăng thọ thực dưới tàng cây

Rực rỡ y vàng phơ phất bay

Phật tử thành tâm dâng phẩm thực

Chư Tôn thọ nhận nguyện tròn đầy.

Sáng ngày Mười một thật vui thay

Phật –  tử, Chư Tôn hội đủ đầy

Bế mạc khóa tu lòng phấn khời

Đệ huynh tạm biệt rồi chia tay.

Tây Ninh – Trọng Đông – Kỷ Hợi

PL: 2063 (2019) – Tỳ kheo Giác Hùng

Hình ảnh sinh hoạt khóa tu

  GIờ thiền hành buổi tối và khuya

  Thiền tọa buổi tối và khuya

  Giờ thiền hành Sáng và chiều

  Tọa thiền sáng và chiều

  Chư tôn Đức giám thiền

  Phật tử tác bạch Sớt bát khóa tu
  Khất thực nhận cơm trưa

The post Tây Ninh: Cảm tác hành giả khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.