TP.HCM: TT. Thích Trí Chơn thuyết giảng chủ đề “Giữ giới là giữ tâm” tại chùa Hòa Khánh  

Ngày đăng: 17/10/2020
Đăng bởi: Ngọc Hằng

PSO – Sáng ngày 17/10, TT. Thích Trí Chơn – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Văn hoá TƯ, Trưởng ban Văn hóa TP.HCM đã quang lâm thuyết giảng tại chùa Hòa Khánh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM).

Với chủ đề “Giữ giới là giữ tâm” đến đông đảo thiện nam tín nữ thọ bát quan trai giới tại tại chùa Hòa Khánh.

Trước khi thuyết giảng cho quý Phật tử, TT. Thích Trí Chơn đã hướng dẫn cho quý Phật tử ngồi thiền để tâm thanh tịnh.

Thượng tọa chia sẻ: Sau khi quy y Tam bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ giới. Người theo Đạo Phật phải sống theo Tam quy, Ngũ giới, không thể chỉ thụ Tam quy mà không trì Ngũ giới. Người đã phát tâm quy y Tam bảo là đã bước chân lên nấc thang giải thoát, nhưng nếu không giữ năm giới là chỉ mới bước một nấc đầu rồi dừng lại, không thể tiến đến giải thoát thật sự được.

Giới luật Đức Phật chế ra thì rất nhiều, vì cần phải áp dụng cho nhiều hạng người tu hành: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Sa-di, Sa-di Ni, riêng đối với hàng Phật tử tại gia thì chỉ có năm giới mà thôi. Nhưng nếu giữ được năm giới ấy lợi ích cho mình và cho người không xiết kể.

Ngũ giới là năm điều răn cấm mà Phật đã chế ra, để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều răn ấy là: Không được giết hại, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Đức Phật là người thầy dẫn đường từ bi và sáng suốt: Ngài chỉ cho chúng ta con đường nào là con sáng và con đường nào là con đường nguy hiểm không nên đi.

TT. Thích Trí Chơn cũng đã ôn lại cho quý Phật tử hành giả thọ 8 giới; giới thứ 1 là không được sát hại chúng sanh, giới thứ 2 không gian tham trộm cắp, giới thứ 3 không được dâm dục, giới thứ 4 là không nói dối, giới thứ 5 là không được uống rượu, giới thứ 6 không được trang trí nước hoa hay son phấn, giới thứ 7 không được nằm giường cao tốt đẹp, rộng lớn và giới thứ 8 là không được ăn phi thời. Cho nên quý Phật tử thọ 8 giới là phát nguyện trọn vẹn 1 ngày sống phạm hạnh, người tu đúng nghĩa vâng giữ giới luật,

Cuối buổi thuyết giảng Thượng tọa mong muốn quý Phật tử đại chúng tinh tấn tu tập để thân, khẩu, ý thanh tịnh thì mỗi ngày mới tiến gần đến được quả thánh, Thượng tọa khuyến tấn quý Phật tử tiến tu và luôn lấy giới làm đầu để đạt được quả thành trong tương lai.

Dương Tài