[Video] Hàn Quốc: Hội Phật tử Việt Nam tổ chức Khóa tu mùa Xuân, cầu an, cầu nguyện biển đảo