Video Vientiane – Lào: HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị Sự GHPGVN phát biểu tại Hội nghị Phật giáo Việt Nam – Lào – Campuchia

Phật sự Online TV